Nowe formy finansowania zakupu samochodów

Rozszerzenie wiedzy w zakresie nowych produktów finansowych w branży automotive.