"Mój ogród"

cel: promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu połączony z satysfakcją tworzenia rzeczy ciekawych  i nowych