Kurs dla koordynatorów strategii wydziałowych.

Kontakt: Wojciech Lasota (BWR) w.lasota@uw.edu.pl, tel. 505 164 511