Aby przystąpić do testu poziomującego, wpisz na dole strony klucz dostępu: TESTY - wielkimi literami. To access the test enter the enrolment key  TESTY. Make sure you use CAPITAL LETTERS!
UWAGA! przy logowaniu na platformę należy użyć numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS. ATTENTION! To log into the platform use your ID number as your login and the same password as in the USOS System.
WAŻNEPo wykonaniu testu należy poczekać na migrację danych do USOS zanim podejmie się próbę zapisania się na zajęcia The results of the test are transferred from the COME platform to the USOS system. Getting registered to a language course is possible when the test results appear in the registration system.
Helpdesk dla testów poziomujących:
pomoc-ckc@uw.edu.pl
If you need help, please contact the help-desk for Level Tests:
pomoc-ckc@uw.edu.pl